هزینه ثبت برند در سال ۹۹

هزینه ثبت برند در سال ۹۹

مدارک مورد نایز برای ثبت برند

مدارک لازم جهت ثبت برند عبارتند از:

شخص حقیقی:

 • کپی شناسنامه
 • کارت ملی
 • کپی کارت بازرگانی
 • کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
 • ارائه گواهی امضا شخص حقیقی اخذ شده از دفترخانه اسناد رسمی
 • تصویر برند یا علامت تجاری مورد نظر

شخص حقوقی:

 • کپی شناسنامه
 • کارت ملی
 • کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
 • کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
 • ارائه گواهی امضا مدیرعامل اخذ شده از دفترخانه اسناد رسمی
 • تصویر برند یا علامت تجاری مورد نظر

*هزینه ی واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت برند متفاوت می باشد.
*علاوه بر هزینه های واریزی، هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه ی هر روزنامه ی رسمی بالای یکصد هزار تومان می باشد.
*در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس،تقاضاهای خود را مستقیماَ تسلیم مرجع ثبت(اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی)می نمایند،می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه های ثبت برتد را مطابق نرخ رسمی بپردازند.

هزینه ثبت برند در سال ۹۹

۱) هزینه مربوط به حق ثبت اظهارنامه در ازای یک طبقه:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۲۴۰٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۴۸۰٫۰۰۰ تومان.

۲) هزینه مربوط در هر طبقه اضافی:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۲۰٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۴۰٫۰۰۰ تومان.

۳) هزینه مربوط به حق ثبت علامت در ازای یک طبقه:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۱٫۲۰۰٫۰۰۰تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۲٫۴۰۰٫۰۰۰تومان.

۴) هزینه مربوط به حق ثبت برند در هر طبقه اضافی:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۱۰۰٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۲۰۰٫۰۰۰ تومان.

۵) هزینه مربوط به حق تمدید ثبت در دوره های ده ساله

– هر کدام از اشخاص حقیقی و حقوقی، معادل حق ثبت علامت هزینه بپردازند.

-در صورت تأخیر در تمدید دوره، هزینه آن نیز بر عهده آنها خواهد بود.

۶)هزینه مربوط به استعلام برای اجازه بهره برداری یا انتقال:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۵۰٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۱۰۰٫۰۰۰ تومان.

۷)هزینه مربوط به حق ثبت انتقال قراردادی در ازای کالا و خدمات:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۱۰۰٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۲۰۰٫۰۰۰ تومان.

۸) هزینه مربوط به حق ثبت انتقال در ازای هر طبقه اضافی:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۵۰٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۱۰۰٫۰۰۰ تومان.

۹) هزینه مربوط به حق ثبت مجوز  فعالیت:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۱۰۰٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۲۰۰٫۰۰۰ تومان.

۱۰) هزینه مربوط به حق ثبت اجازه مجوز فعالیت یا فسخ و خاتمه فعالیت:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۵۰٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۱۰۰٫۰۰۰ تومان.

۱۱) هزینه مربوط به اصلاحیه اظهارنامه:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۵۰٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۱۰۰٫۰۰۰ تومان.

۱۲) هزینه مربوط به حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه  فعالیت:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۵۰٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۱۰۰٫۰۰۰ تومان.

۱۳) هزینه مربوط به حق ثبت تغییرات:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۵۰٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۱۰۰٫۰۰۰ تومان.

۱۴) هزینه مربوط به صدور گواهی المثنی:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۱۰۰٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۲۰۰٫۰۰۰ تومان.

۱۵) هزینه ثبت برند مربوط به رونوشت تأییدیه مصدق:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۵٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۱۰٫۰۰۰ تومان.

۱۶)هزینه ثبت برند مربوط به  گرفتن تأییدیه  اظهارنامه:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۱۵٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۳۰٫۰۰۰ تومان.

۱۷)هزینه ثبت برند مربوط به رسیدگی به شکایت و اعتراضات رد ثبت:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۵۰۰٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۷۵۰٫۰۰۰ تومان.

۱۸)هزینه ثبت برند مربوط به رسیدگی شکایت و اعتراضات تقاضای ثبت:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۳٫۰۰۰٫۰۰۰تومان.

۱۹) هزینه ثبت برند مربوط به ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه رسیدگی:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۳٫۰۰۰٫۰۰۰تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان.

۲۰)هزینه ثبت برند مربوط به بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی برند:

– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۲۰۰٫۰۰۰ تومان.

– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۴۰۰٫۰۰۰ تومان.

Share:

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های اخیر.