امور مالیاتی

مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.به بیانی دیگر،مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابراز و امکانات دست یابی به درآمدها و سودها را دولت فراهم ساخته است. امور مالیاتی شهریار

موسسه ثبتی و حقوقی وزرا انواع خدمات مرتبط با مالیات را به شما عزیزان ارائه می دهد. کافیست برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.همچنین اخرین خبرهای مرتبط با مالیات را در این صفحه مشاهده می نمایید.

امور مالیاتی شهریار